Để tìm bài giảng, tài liệu mới nhất về Chuyên viên chính, hãy ghé qua:

[Ôn tập] Câu hỏi ôn tập Phần 1 - chuyên viên chính

File DOC
Tải tại http://www.mediafire.com/?nztdlh6s8d2b9zi

[Ôn tập] Câu hỏi ôn tập Phần 2 - chuyên viên chính

File DOC
Tải tại http://www.mediafire.com/?gz7psgc1vj13xre

[ebook] ISO 9000 trong dịch vụ hành chính

Là một đô thị lớn và đông dân cư, Thành phố Hồ Chí Minh mang đầy đủ dấu ấn của sự bất cập và chịu ảnh hưởng nặng nề từ những cơ chế vận hành của nền kinh tế bao cấp, kế hoạch hóa tập trung cả một thời gian dài, thể hiện ở nhiều lĩnh vực, trong đó có vấn đề tổ chức bộ máy, nguyên tắc hoạt động, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và đội ngũ cán bộ công chức. Sự yếu kém trong hoạt động quản lý nhà nước ở một số ngành và đia phương đã tạo ra những hạn chế cho phát triển kinh tế, thậm chí còn gây cản trở, kìm hãm, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân đối với chính quyền.

[Tiểu luận tình huống] Không đăng ký khai sinh - hậu quả và trách nhiệm thuộc về ai?

Trong những năm đổi mới đất nước vừa qua, xét trên bình diện tổng thể, pháp luật đó có tác động tích cực đối với sự phát triển kinh tế, xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tuy vậy, trong mỗi lĩnh vực cũng còn nhiều quy định pháp luật bất cập, chưa phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của phát triển của đất nước. Trong áp dụng pháp luật, cơ chế quản lý, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật cũng còn nhiều yếu kém, sơ hở, chưa kịp thời nên chưa phát huy được hiệu lực và hiệu quả của pháp luật.

[Ôn tập] Chuyên đề 18 - QLNN về kinh tế 8

Trình bày các hình thức của kinh tế đối ngoại.
Liên hệ thực tiễn ở nước ta để nêu lên những khó khăn, thuận lợi trong việc thực hiện các hình thức kinh tế đối ngoại nêu trên.

[Ôn tập] Chuyên đề 18 - QLNN về kinh tế 7

Trình bày các hình thức của kinh tế đối ngoại.
Liên hệ thực tiễn ở nước ta để nêu lên những khó khăn, thuận lợi trong việc thực hiện các hình thức kinh tế đối ngoại nêu trên? Nhà nước cần có những giải pháp gì để khắc phục những khó khăn, trở ngại đó?