Để tìm bài giảng, tài liệu mới nhất về Chuyên viên chính, hãy ghé qua:

Chuyên đề 23 [Bài giảng] - Quản lý nhà nước về lao động - việc làm, tiền lương - bảo trợ xã hội, dân số - kế hoạch hóa gia đình

Giảng viên: PGS. TS. Phạm Kiên Cường

Tải tại: http://www.mediafire.com/?l0e812g18n8zmwb

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét